Pomoc dla osób z Ukrainy

przez | 28 lutego 2022

Szanowni Państwo,

W związku z wojną na Ukrainie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim oferuje pomoc i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich rodzin. 

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerami telefonu: 42-211-12-48 oraz 510-720-995. Kontakt mailowy: sekretariat@pppkonstantynow.pl ( w temacie prosimy wpisać POMOC UKRAINIE)
Zgłoszenia w tej sprawie traktujemy priorytetowo – osoby potrzebujące wsparcia będą przyjmowane poza kolejnością.

Dziękujemy pozostałym osobom oczekującym na wizytę w naszej poradni za wyrozumiałość, jeśli konieczne będzie przesunięcie wyznaczonego już terminu.

Dyrektor, Pada Pedagogiczna i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim Czytaj więcej...

X Regionalny Konkurs Ortograficzny dla Dyslektyków

przez | 25 stycznia 2022

Z radością informujemy, że mimo trudnej sytuacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zorganizowała X Konkurs Dla Dyslektyków oraz zajęcia warsztatowe, pt.: „COVID i ja”, tym razem na terenach szkół zgłoszonych do konkursu. Konkurs oraz warsztaty skierowane były do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych objętych wsparciem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim. Do wzięcia udziału w konkursie zachęcaliśmy wszystkich zainteresowanych uczniów posiadających opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń, za które dziękujemy. Mogliśmy liczyć też na zaangażowanie i wkład Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego. Czytaj więcej...

Diagnoza centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego

przez | 1 września 2021

Szanowni Państwo, 
od tego roku szkolnego uruchamiamy w naszej poradni nowe narzędzie diagnostyczne – platformę Neuroflow do diagnozy APD – centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Aby zgłosić dziecko na badanie należy skontaktować się z sekretariatem naszej poradni.
Dodatkowym warunkiem wykonania diagnozy jest posiadanie badania słuchu nie starszego niż 1 miesiąc (licząc od wyznaczonej daty badania).
Serdecznie zapraszamy! Czytaj więcej...

Wakacje!

przez | 28 czerwca 2021

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy udanych, aktywnych i bezpiecznych wakacji. Po roku szkolnym spędzonym przed ekranami i, w małej części, w szkolnych salach czas na zasłużony odpoczynek! Jednocześnie przypominamy, że nasza Poradnia w tym czasie pozostaje otwarta.  
Czytaj więcej...