Pracownicy

Dyrektor

mgr Monika Piechulska-Wołosz

Psycholodzy

mgr Grzegorz Gwis

mgr Iwona Lepa

mgr Kamila Napieralska

          mgr Aleksandra Miegoń

         mgr Ewelina Pacocha

Pedagodzy

mgr Monika Piechulska-Wołosz

mgr Abigail Kenar

mgr Aleksandra Socha

         mgr Marta Maroń

Logopedzi

          mgr Ewa Ciszyk

mgr Weronika Dubicka

mgr Emilia Kaczyńska

mgr Anna Prokop

Lekarz

dr Grażyna Dembska

Pracownik administracji

Marzena Woszczak-Okraska

Księgowość

Krystyna Witaszewska

Pracownik obsługi

Wiktor Karnowski

          Małgorzata Iwanicka