Pracownicy

Dyrektor

mgr Monika Piechulska-Wołosz

Psycholodzy

mgr Grzegorz Gwis

mgr Iwona Lepa

          mgr Aleksandra Miegoń

          mgr Kamila Napieralska

         mgr Ewelina Pacocha

Pedagodzy

mgr Monika Piechulska-Wołosz

mgr Aleksandra Socha

          mgr Marta Maroń

          mgr Anna Zawadzka-Tyczkowska

Logopedzi

          mgr Ewa Ciszyk

mgr Weronika Dubicka

mgr Emilia Kaczyńska

Lekarz

dr Grażyna Dembska

Pracownik administracji

Marzena Woszczak-Okraska

Księgowość

Krystyna Witaszewska

Pracownik obsługi

          Małgorzata Iwanicka