Diagnoza centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego

przez | 1 września 2021

Szanowni Państwo, 
od tego roku szkolnego uruchamiamy w naszej poradni nowe narzędzie diagnostyczne – platformę Neuroflow do diagnozy APD – centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Aby zgłosić dziecko na badanie należy skontaktować się z sekretariatem naszej poradni.
Dodatkowym warunkiem wykonania diagnozy jest posiadanie badania słuchu nie starszego niż 1 miesiąc (licząc od wyznaczonej daty badania).
Serdecznie zapraszamy!