Październik miesiącem Świadomości Mutyzmu Wybiórczego

przez | 23 października 2022

Jeśli dziecko nie mówi w jakimś miejscu dłużej niż 1 m-c nie czekaj z diagnozą.
Mutyzm to nie jest nieśmiałość.
Mutyzm wybiórczy zdarza się WYBIÓRCZO. Dziecko w domu lub w bezpiecznym otoczeniu może „gadać jak najęte”.
Nie bój się diagnozy. Wczesna diagnoza daje duże szanse na szybsze poradzenie sobie z tym problemem.